White Grass

Çalışma Alanları

Rehberlik

   Alanında uzman bir klinik psikolog/psikoterapist ile danışan arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, terapötik iş birliği çerçevesinde ilerleyen seanslardır. Kişinin problemlerinin çözülmesine ve ruhsal sağlık durumlarının iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bu süreçte davranışsal, duygusal ve ilişkisel sorunlar ele alınır. Danışman, danışanın sorunlarına, duygu-düşünce ve davranışlarına ilişkin farkındalığını arttırarak kendini gözlemleme becerisini geliştirmesini sağlamaya yardımcı olur. Bireyin problemlerinin temelinde ve sürmesinde etkili olan durumları ve kendi rolünü farketmesine yardımcı olarak problemin çözümü adına yapılabilecek olan davranışsal ve bilişsel değişimin sağlanması amaçlanmaktadır.  

Video Görüşmesinde

   Psikoterapi seanslarının psikolog ve danışan tarafından belirlenen gün ve saatte internet ortamında yüz yüze olarak yapıldığı çalışma yöntemidir. Ofise ulaşımı konusunda engeli olan, terapi merkezine uzak konumda yaşayan bireyler için tercih edilebilir bir çalışma şeklidir.

Online terapi seanslarında görüşme için hızlı bir internet bağlantısı ile bilgisayar, tablet ya da cep telefonu gibi araçlar kullanılır. Görüşmenin yapılacağı odanın rahatsız edilmeyeceğiniz, yalnız kalabildiğiniz ve sessiz bir oda olması gerekmektedir. Ofis ortamında gerçekleşen, yüz yüze seanslar kadar etkili ve verimli olduğu çeşitli bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. 

antalya-psikiyatri.jpg

   Bireylerin, çiftlerin, çocuk ve ergenlerin değerlendirilmelerinde sıklıkla kullanılan araçlardan biri de test ve ölçeklerdir. Bireyin kişilik özellikleri, tutum, ilgi, yetenek, gelişim, zeka, duygu, düşünce ve davranışları gibi konularda standart koşullar altında objektif bir değerlendirme sağlayan testler ihtiyaca göre farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte psikolojik test ve ölçeklerden iş hayatında personel seçimi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması konularında yararlanılırken; okullarda ve sosyal yaşamda ise akademik başarı ve yetkinlik, özel ilgi ve becerilerin belirlenmesi gibi alanlarda yararlanılmaktadır.